De WisCat rekentoets oefenen

De WisCat staat voor ‘Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets’ en is een verplichte rekentoets op de computer voor alle pabo studenten in Nederland. De toets is ontwikkeld door Cito en is een van de twee landelijke rekentoetsen op de pabo. De pabo rekentoets wordt afgenomen om te bepalen of de instromende student wel aan de landelijke vastgestelde norm voldoet. De vervolgtoets is een kennisbasis rekentoets waar ook didactische kennis over het rekenen tot de toets stof behoort.

Inhoud van de toets

De toets bestaat uit twee categorieën met in totaal 50 vragen. Er zijn 15 hoofdrekenopgave en 35 opgaven waarbij je kladpapier mag gebruiken. In de vragen vind je basisberekeningen, breuken -procenten-verhoudingen, meten-meetkunde en informatieverwerking. De toets zal door het adaptieve karakter aangepast worden aan het niveau van de student waardoor geen één toets hetzelfde is. De toets wordt gemaakt op de computer en na afloop zie je direct resultaat. Bij het resultaat kan je ook zien waar een student sterk of zwak op scoort. Iedere student heeft 3 kansen om voor de toets te slagen. De toets wordt behaald als de student 103 punten scoort wat gelijk is aan een 5.5. Mocht deze score niet behaald worden, dan volgt er vaak een bindend studieadvies en is de student verplicht om te stoppen met de opleiding.

In de laatste fase van de vierjarige pabo opleiding krijgen de studenten opnieuw te maken met een rekentoets. Voor deze toets moet de student slagen om het diploma en dus de lesbevoegdheid te kunnen behalen.

WisCat oefenen

Wil je de WisCat rekentoets oefenen? Natuurlijk wil je als pabo student de WisCat rekentoets halen en je droom realiseren; voor je eigen klas te staan. Met de modules ‘wiscat oefentoets’ op de website van Extraas kan je jezelf optimaal en heel snel voorbereiden op de WisCat rekentoets. Kijk op de website en schrijf je in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *