Een erfenis vereffenen? Raadpleeg een erfrechtadvocaat

Wanneer je een dierbare verliest, volgt een periode van rouw en verdriet. Samen met de andere nabestaanden dien je allerlei zaken te regelen, terwijl emoties op de voorgrond staan. Als je verantwoordelijk bent voor het vereffenen van de nalatenschap, wordt het er niet eenvoudiger op. Je hoort er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan. Een erfenis moet in beginsel worden vereffend als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Je ontvangt samen met de andere erfgenamen wel de baten (die over zijn na het betalen van de schulden) uit de nalatenschap, maar je bent niet met je eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden. Als vereffenen bij jou aan de orde is, is het van het grootste belang om secuur te werk te gaan. 

 

Op die manier voorkom je dat je de schulden moet betalen die door jouw overleden dierbare zijn nagelaten. Als je ervan verzekerd wilt zijn dat de vereffening van de nalatenschap op de juiste wijze gebeurt, doe je er verstandig aan een erfechtadvocaat in de arm te nemen. 

 

De meerwaarde van een erfrechtadvocaat 

Welke beslissing je ook neemt, het is goed om te weten dat je de nalatenschap niet alleen mag afwikkelen. Je bent immers vereffenaar samen met de andere erfgenamen. Daarnaast moet je bij de kantonrechter zo snel mogelijk melding doen van een eventuele negatieve erfenis. Die kan – als dat nodig is – maatregelen treffen richting de schuldeisers. Het kan alsnog vervelende gevolgen hebben voor je privévermogen als je dit niet op tijd doet. Hoe de nalatenschap ook in elkaar steekt, het vereffenen van een erfenis is nooit gemakkelijk. Vaak wordt dit veroorzaakt door de samenstelling van de erfenis die zo complex is, dat je er nauwelijks wijs uit kunt worden. Het komt tevens geregeld voor dat familieleden die erfgenaam zijn, geen goede verstandhouding hebben met de andere erfgenamen. 

 

Een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht kan je met raad en daad bijstaan. Die heeft dagelijks van doen met deze materie en kan als professionele vereffenaar optreden. Het is bovendien een prettige gedachte dat jij je over de juridische zaken geen zorgen hoeft te maken en je op het rouwproces kunt richten.

 

Uittreksel opvragen bij het Centraal Testamentenregister

Er is nog een kanttekening bij het vereffenen van een nalatenschap. Je kunt er namelijk niet zomaar vanuit gaan dat het testament dat je bij de erflaatster of erflater in huis vindt, daadwerkelijk het laatste testament is. Je dient voor de zekerheid altijd een uittreksel op te vragen bij het CTR (Centraal Testamentenregister). Door een check te doen, kun je problemen voorkomen. Het is al voorgekomen dat erfgenamen een erfenis hebben verdeeld op basis van een testament dat ze bij de overleden persoon in huis hebben gevonden, terwijl dat niet het laatste testament was.  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *