Hoeveel BHV’ers heeft u nodig?

U moet ervoor zorgen dat er voldoende noodhulppersoneel aanwezig is. U kunt berekenen hoeveel personeel voor rampenbestrijding u nodig hebt door middel van gevarenbeoordeling en -beoordeling. Het specifieke aantal toeristen en personeel zijn ook kritische overwegingen. Schattingstechnieken om te bepalen hoeveel eerstehulpverleners u nodig heeft, kunt u vinden in het handboek van de Stichting van de Arbeid over bedrijfshulpverlening. Ook zorg je ervoor dat de hulpverleners goed thuis zijn met het BHV oefenmateriaal. Het is aan jou om te kiezen wat voor soort training ze zullen krijgen en hoe inspannend de activiteit moet zijn.

BHV

Wanneer je in eerste instantie begint als BHV, moet je twee dagen per werkdag een opleiding volgen. Je krijgt training in brandbestrijding, redding en eerste hulp. Na afronding van dit programma ontvangt u het certificaat “Basis Bedrijfshulpverlener”. U krijgt dan een zoemer en dient telefonisch bereikbaar te zijn via de servicebalie. U neemt ook deel aan het oefenprogramma van het BHV-team van uw instelling. De oefeningen worden van tevoren geregeld en geleid door een externe leraar. Bovendien word je een volwaardig teamlid en vergroot je je bouwkennis door middel van training. Bovendien heeft elke eindoefening een bepaald onderwerp dat uw vaardigheden up-to-date houdt en u ook op de hoogte houdt van recente gebeurtenissen.

BHV organisatie

Experimenteren en het mogelijk maken van proeven brengt enig risico met zich mee. Hierdoor beschikt elke vestiging in het bedrijf over goed opgeleide BHV-hulpverleners. Ze kunnen op elk moment worden opgeroepen in het geval van een ongeval, vrijkomen van chemicaliën, brand of verwondingen. Een BHV heeft wettelijk verantwoordelijkheden opgelegd op het gebied van kwetsbaarheid beheer, reddingsoperaties bij brand, waarschuwingen en reddingsoperaties, communicatie met deskundige hulpdiensten en het verlenen van eerste hulp bij een ongeval. Een BHV-team bestaat uit een of meer gezagvoerders, personen gewapend met onafhankelijke beademingsapparatuur, BHV-oefenmateriaal en EHBO’ers. Daarnaast hebben veel voorzieningen zogenaamde vloerevacuerende begeleiders aan het werk. Zij zorgen ervoor dat hun gebied bij een calamiteit wordt gered, nog voordat het BHV-team arriveert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *