Krijg ik een zorgverzekering zonder verblijfsvergunning?

Wanneer je nog niet zo lang in Nederland woont, is het goed mogelijk dat je geen verblijfsvergunning hebt. Jouw land van herkomst kon jou geen veiligheid of beter leven bieden, wat wellicht maakt dat je de dappere stap nam om dit ergens anders te zoeken. Hierbij komen er allemaal zaken op je af die slim zijn om wél te regelen. Zo ook een zorgverzekering kiezen. Maar hoe zit dit als je (nog) geen verblijfsvergunning hebt?

Zonder verblijfsvergunning, geen Nederlandse zorgverzekering

In Nederland is de wet zo geregeld dat een asielzoeker pas een zorgverzekering uit kan zoeken nadat er een beslissing is gemaakt over de verblijfsaanvraag. Dit geldt ook wanneer er een machtiging is gegeven tot een voorlopig verblijf (mvv).

Uitzondering op de regel

Omdat er voor ieder persoon zekerheid moet zijn omtrent medische zorg, zijn er uitzonderingen op de regel. Zo is het vaak wel mogelijk om een buitenlandpolis of internationale zorgverzekering af te sluiten, ook wanneer je naar Nederland bent gekomen voor studie, werk of immigratie. Aan zo’n verzekering zitten de volgende eisen:

 • Je hebt nog geen Nederlandse ziektekostenverzekering.
 • Je hebt (nog) geen permanente verblijfsvergunning.
 • Je zit niet in een centrale opvanglocatie.

Zit jij of de betreffende persoon in kwestie, in een centrale opvanglocatie? Dan geldt vaak een aparte regeling. Voor informatie kun je altijd contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Welke rechten en plichten heb ik bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Wanneer je een zorgverzekering hebt afgesloten, komen daar rechten en plichten en bij. Als patiënt heb je bijvoorbeeld de volgende rechten:

 • Je mag altijd je medisch dossier inzien
 • Je mag altijd vragen om een second opinion
 • Je mag altijd een behandeling, medicatie of onderzoek weigeren
 • Je mag vragen naar privacy tijdens een behandeling of onderzoekt
 • Je mag altijd een klacht indienen
 • Je hebt recht op duidelijke informatie over een onderzoek, behandeling of medicatie

Hier tegenover staan wel een aantal plichten die je hebt als zorgvrager, namelijk:

 • Je bent verplicht te betalen voor de geleverde zorg en/of diensten
 • Je bent verplicht de arts complete informatie te geven over je situatie of aandoening
 • Je hebt de plicht om mee te werken aan behandelingen en onderzoeken waarmee ingestemd is.

Bron: vergelijkdezorgverzekeringen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *