Wanneer kun je een familierecht advocaat of erfrecht advocaat raadplegen?

Je kunt mogelijk in aanraking komen met het familierecht bij problemen in je privé-situatie. Dit rechtsgebied is deels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en staat ook bekend als het personen- en familierecht. Onder het familierecht vallen de verbreking van een samenleving, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en echtscheiding. Dat geldt ook voor het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, het erkennen van kinderen en geschillen over het ouderschapsplan. Voor juridische hulp bij een van deze situaties kun je een advocaat in Eindhoven, Utrecht of Maastricht raadplegen. Ook kan deze advocaat je bijstaan bij vragen over kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen en uithuisplaatsingen. Als je van doen krijgt met een van bovengenoemde zaken is het raadzaam om advies in te winnen van een familierecht advocaat.

 

Verschillende vormen van familiebetrekkingen

In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn uiteenlopende belangrijke regels opgenomen met betrekking tot het familierecht. Ook in Nederland zijn deze regels van grote invloed. Het personen- en familierecht richt zich op verschillende vormen van familiebetrekkingen, zoals: bescherming van personen, het huwelijk, echtscheiding en geboorte. Bepaalde wetgeving van het familierecht is onderhevig aan veranderingen, waaronder de regelingen omtrent het gezinsleven. In 2009 is bijvoorbeeld de regeling voor het verplicht ouderschapsplan ingevoerd. Daarnaast stelt deze regeling het gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt. In 2018 kwam de beperkte gemeenschap van goederen in de plaats van de algehele gemeenschap van goederen. Een ander voorbeeld van een wijziging heeft betrekking op het voortduren van gezamenlijk gezag van ouders over hun kind na echtscheiding en werd in 1998 van kracht.

 

Up to date met de laatste ontwikkelingen binnen het familierecht

Als jij en je partner hebben besloten om te gaan scheiden, kan een familierecht advocaat je op de juiste manier ondersteunen bij deze verdrietige gebeurtenis. Die is namelijk volledig bekend met de laatste ontwikkelingen binnen het familierecht. Bij echtscheiding dient de advocaat familierecht een verzoekschrift bij de rechtbank in. Als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken, is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan is de zorgregeling voor het kind of de kinderen een van de afspraken die wordt vastgelegd. Ook voor juridische hulp rondom burgerlijke stand, afstamming, samenlevingsvormen, ouderlijk gezag en voogdij, kun je een familierecht advocaat raadplegen. Die kan je bij scheiding tevens helpen met onder meer: de afwikkeling van vermogen bij scheiding, de verevening van pensioen bij scheiding en kinder- of partneralimentatie. 

 

Specialistisch rechtsgebied met complexe regels

Als je een dierbare verliest kom je – op het moment dat de bezittingen van de overleden persoon moeten worden verdeeld – in aanraking met het Nederlands erfrecht. Dit is een specialistisch rechtsgebied met eigen regels die complex in elkaar steken. Het afwikkelen van een erfenis (nalatenschap) is daarom beslist niet eenvoudig, in het bijzonder omdat tegenwoordig vaker sprake is van stiefkinderen, stiefouders, halfbroers en halfzussen, is de complexiteit van het erfrecht in de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Als er problemen of geschillen ontstaan bij het verdelen van de erfenis wordt het verdriet om het verliezen van een dierbaar persoon alleen maar groter. Door een erfrecht advocaat in de arm te nemen, helpt dat bij het oplossen van conflicten en het voorkomen van escalatie. 

 

Aanspraak maken op de legitieme portie 

Uit het verhaal dat ouders die bij testament hebben bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd, spreekt een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een nalatenschap kan voordoen. In Nederland worden kinderen van ouders die komen te overlijden goed beschermd. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid), wordt in ons land beperkt door de legitieme portie. Het hoeft dus niet per definitie te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. Een onterfd kind wordt legitimaris genoemd en de legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *