Wat betekent de nieuwe Wet zorg en dwang?

Doel van de nieuwe Wet zorg en dwang is om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds om onvrijwillige zorg niet langer te verbinden aan specifieke locaties. De nieuwe wet zorg en dwang betreft zorgvragers met een verstandelijke beperking of zorgvragers met psychogeriatrische problematiek die ter zake wilsonbekwaam zijn.

De wet geldt niet meer alleen voor zorgvragers met een onvrijwillige opname op een gesloten afdeling. Onvrijwillige zorg is onder voorwaarden toegestaan op iedere locatie waar professionele zorg wordt geboden, ook in de thuiszorg of op de dagbesteding. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de zorgvrager terzake wilsonbekwaam is en er sprake is van een ernstig nadeel.

Omdat er nu veel meer zorgvragers onder de wet vallen, moeten alle zorgprofessionals op zijn minst basale kennis hebben over de Wzd.

Hoe kun je op een efficiënte manier deze kennis bieden? Onze e-learning is daarbij een prima startpunt.

In de e-elearning komen alle verschillende onderdelen van de wet aan bod. En door verschillende praktijkvoorbeelden wordt de wet inzichtelijk voor je, zodat de stof toepasbaar is bij jou op de werkvloer.

Wil je goed op de hoogte zijn van de nieuwe wet? Goed voorbereid aan het werk kunnen? Lees hier meer over de e-learning Wet zorg en dwang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *